Uitgraven van je zwembad en de bodemplaat

Graafwerken

Een inbouwzwembad dient uiteraard uitgegraven te worden. Dit is de grote stap waar de grote machines worden ingezet om een grote put te maken in je tuin. In de meeste gevallen zal dit uitgegeven worden aan vakmannen die weten waar ze mee bezig zijn. Het is toch vrij belangrijk dat zowel de diepte en grootte van je toekomstige zwembad wordt zoals gewenst. In sommige regio’s kan er tijdens bepaalde tijden een hoge grondwaterstand zijn. Belangrijk is dat de grondwaterstand lager is dan de uit te graven diepte. Indien nodig zal er een droogzuiging dienen geplaatst te worden. In de meeste gevallen dient deze te blijven staan tot en met het zwembad volledig is gevuld met water!

Heb je geen droogzuiging nodig, dan kan je rustig verder met de bouw. Hou rekening met het feit dat er in een later stadium nog leidingen dienen geplaatst te worden naast het zwembad. Om deze degelijk te kunnen plaatsen heb je extra ruimte nodig naast het zwembad. Meestal is hier 50 cm voldoende.

De diepte van een zwembad ligt meestal tussen 1,2 en 1,5 meter. Deze dient uiteraard ook bepaald te worden voor het uitgraven. De laatste tijd merken we dat er meer en meer gekozen wordt voor een ruwbouwdiepte van 1,4 meter. Dit geeft een effectieve waterdiepte van ± 1,3 à 1,35 meter. Ideaal om zowel nog degelijk te kunnen zwemmen als te spelen/ravotten.

In een zwembad waar je niet kan staan, zal je al vlug uitgespeeld zijn.

De bodemplaat in gewapend beton

Een stabiele en stevige bodemplaat is van vrij groot belang voor de stabiliteit van je bouwkundig zwembad. Een dikte van minimaal 20 cm in gewapend beton volstaat in de meeste gevallen. Door een bekisting te plaatsen die iets groter is dan de buitenkant van de ruwbouwconstructie, zal het gieten van het beton gemakkelijker zijn. Deze bekisting kan je dus bovenaan volledig waterpas plaatsen. Door houten paaltjes te plaatsen aan de achterkant van de bekisting kan je deze bevestigen. In deze bekisting kan je een plastic plaatsen over de ganse bodem en laat deze aan de zijkanten hoger komen dan de bekisting. Hierop kunnen de dan de betonnetten geplaatst worden. Wij raden aan een dubbel net te plaatsen, mooi verdeeld over de dikte van de bodemplaat.

Nodige materialen:

  • Hout voor bekisting (betonplex of andere) + houten paaltje voor bevestiging
  • Plastic voor de volledige oppervlakte
  • Betonnetten 8 mm dikte met mazen van 10 cm
  • Afstandshouders ± 6 cm voor onder de eerste netten en tussen de eerste en de tweede netten
  • Beton met minimaal 350 kg cement per m³

Ideaal is om de bodemplaat glad en egaal te polieren (vlinderen). Dit heeft als groot voordeel dat de bodem perfect glad is afgewerkt en geen verdere behandeling meer nodig heeft. De bodem zal dus reeds afgewerkt zijn om in een later stadium de liner te plaatsen.

Nog vragen?

Zit je met meer vragen over de bouw van een zwembad en wens je graag wat meer informatie?
Stel je vragen in een mailtje naar [email protected] en we proberen ze zo snel mogelijk te beantwoorden.